Wij maken gebruik van cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de cookies te accepteren, word je herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en kunnen we je relevante informatie en advertenties laten zien. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Ik ga akkoord
meer informatie corona maatregelen

Onze zorg gaat verder

Zwanger & Zo

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken Utrecht op 21 juni 1996 onder nummer 165/1996.

Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar/zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

1. Betalingstermijn
Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de client aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.

2. Rente
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de client geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de client over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

3. lnvorderingskosten
Indiende client na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de client. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voorzover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau. gerechtsdeurwaarder of advocaat.

4. Bewijs
Voor de bepaling van het bedrag dat de client verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de client uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

5. Geschillenregeling
Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Faye

35 dagen oud

Faye

Vayèn

44 dagen oud

Vayèn

Vera

58 dagen oud

Vera

Dae

63 dagen oud

Dae

Jalou

67 dagen oud

Jalou

Daniek

73 dagen oud

Daniek

Abe

78 dagen oud

Abe

Noud

116 dagen oud

Noud

Hugo

122 dagen oud

Hugo

Emi

130 dagen oud

Emi

Lias

131 dagen oud

Lias

24/7 bereikbaar 06 20 10 30 48 Pretecho laten maken?
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×