Handleiding geboorteplan schrijven

Een geboorteplan is een beknopt document dat je digitaal of op papier kunt invullen. De lengte varieert tussen een paar regels tot maximaal twee A4’tjes. Zorgverleners moeten het snel kunnen lezen, een heel boekwerk is daarom niet handig (en niet nodig).

Het is niet verplicht om een geboorteplan te maken, maar het kan houvast geven tijdens de bevalling. Wij geven je daarom graag informatie over het schrijven van een geboorteplan door middel van een handleiding.


Inhoud geboorteplan
We geven je graag een voorbeeld van wat je allemaal kunt opnemen in jouw geboorteplan. Neem de punten op die voor jou het meest belangrijk zijn.


Communicatie

 • Wanneer is afwijking van het geboorteplan oké?
 • Wil je dat medisch personeel je informeert over handelingen rond de bevalling?
 • Wil je betrokken worden bij beslissingen over jou, je kind of je begeleiders?
 • Mocht je niet in staat zijn zelf beslissingen te nemen, wie mag ze dan voor je nemen?

 

Omgeving en begeleiders

 • Waar wil je het liefst bevallen?
 • Wie mag er bij de bevalling zijn?
 • Heb je wensen over de ruimte waar je bevalt?
 • Wil je de in- en uitloop van medisch personeel beperken?
 • Mogen er foto’s of video’s gemaakt worden? Zo ja, wie doet dit?

 

Bevalling

 • Welke houdingen wil je gebruiken bij het opvangen van weeën en tijdens het persen?
 • Wil je op het moment advies over de verschillende houdingen?
 • Wil je pijnbestrijding? Zo ja, welke?
 • Wat zijn je wensen rondom (specifieke) ingrepen? (Denk hier bijvoorbeeld aan hartslagbewaking, infuus, knippen, keizersnede, etc.)
 • Bij een eventuele keizersnede: wie is aanwezig? Wil je bij bewustzijn zijn? Indien een narcose nodig of gewenst is, wat zijn dan je wensen?

 

Na de bevalling

 • Wil je de baby zelf opvangen?
 • Wil je de baby meteen op de borst?
 • Wat zijn je wensen rond het eerste lichamelijke onderzoek van je kind?
 • Wanneer wordt de navelstreng doorgeknipt en door wie?
 • Wil je borstvoeding of kunstvoeding geven? Wat als borstvoeding niet meteen lukt?
 • Wat moet er met de placenta gebeuren?
 • Wat zijn je wensen als je baby moet worden opgenomen?
 • Wat als je om gezondheidsredenen niet in staat bent zelf je kind vast te houden?

 

Is het gelukt om een geboorteplan te schrijven? Dan is het belangrijk om deze met ons te bespreken. Ook is het handig om een aantal kopieën te maken voor jezelf, de kraamverzorgster, verloskundige of de zorgverlener in het ziekenhuis.

icon_zwanger_worden_pink

Tip! 

Op deze website vind je een template van een geboorteplan.