Opmerkingen & Suggesties

Wij staan open voor opmerkingen en suggesties om onze zorg te optimaliseren.

Mocht je ontevreden zijn of klachten hebben over ons of onze zorgverlening, dan is het altijd zinvol dit met ons te bespreken.

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet heeft opgelost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen op https://klachtverloskunde.nl 

Via deze website kun je in contact komen met een klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Hij of zij is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt u verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing.

Natuurlijk vinden wij het ook leuk om te horen wanneer je wel tevreden bent.

 

Heb je op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de site? Neem dan contact op met onze webmaster.